logo INT

Resultaten

Publicaties

Onlangs publiceerde het INT een wetenschappelijk artikel over de ervaringen met crowdsourcing binnen het Europese project enetCollect. Op deze pagina zijn al onze publicaties en presentaties over crowdsourcing te vinden.

Experimenten taalvariatie en nieuwe woorden (nov-dec 2018)

"U hebt bezoek. Hoe nodigt u hem of haar uit om te gaan zitten? Kom binnen en ... ." Dit was één van de vragen uit het onderzoek naar taalvariatie op ons crowdsourcingplatform Taalradar. Ga zitten was het meestgegeven antwoord. Maar uitsluitend deelnemers uit Vlaanderen gebruiken de vorm zet u, en alleen Nederlanders zeggen ga lekker zitten. Waar komt het woord lekker vandaan en hoe werd het door de tijd heen gebruikt? Lees verder in het volgende artikel!

Experimenten blends (september 2018)

Introductie

In september 2018 draaide er op deze website een experiment over blends. Blends zijn samenstellingen, waar de twee woorden waaruit het woord is samengesteld zijn versmolten. Meestal duidt een blend een nieuw begrip aan, bijv glamping (glamour + camping).

Het experiment bestond uit twee opdrachten: het analyseren van blends (uit welke twee woorden is een blend opgebouwd) en het herkennen van blends in een tekst. Aan de analysetaak namen 326 personen deel, de herkentaak had 223 deelnemers.
We zullen nu eerst een aantal statistieken over de deelnemers tonen, vervolgens laten we de gegeven antwoorden zien en welke conclusies daaruit te trekken zijn.

Statistieken

We vroegen deelnemers om hun leeftijd, geslacht en locatie op te geven, als ze dat wilden. Voor de analysetaak leidde dit tot de volgende statistieken:

Resultaten vragen

Analyse blends

In de analysetaak moesten deelnemers bepalen uit welke twee woorden een blend bestond. Omdat dit een pilotronde was, waarmee we de mogelijkheden van crowdsourcing wilden testen, gebruikten we woorden waarvan een opdeling in twee woorden bekend was. Hieronder zijn de resultaten te vinden. De hoogte van de balk geeft aan hoeveel procent van de deelnemers een analyse gaf die gelijk was aan de bekende opdeling.

Het is interessant om de gevallen te bekijken, waar de analyse van deelnemers afwijkt van de bekende analyse. Een voorbeeld is het woord preferendum: een combinatie van prefereren en referendum. Veel deelnemers analyseerden het woord echter als pre + referendum: een referendum dat ergens voorafgaand aan wordt georganiseerd.

Analyse Aantal deelnemers
referendum, prefereren 154
referendum, preferentie 60
referendum, pre 16
Weet niet 11
referendum, preferent 8

Herkennen blends

In de herkentaak moesten deelnemers blends herkennen in een stuk tekst. Deze teksten zijn afkomstig uit kranten en van websites, elke tekst bevat één blend. Hieronder is een grafiek te vinden van de resultaten. De hoogte van de balk geeft aan hoeveel procent van de deelnemers de blend herkende in de tekst. Zoals te zien, werden de meeste blends goed herkend.

Conclusie

De resultaten laten zien dat de interpretatie van een woord per deelnemer kan verschillen, en soms ook afwijkt van de bekende taalkundige kennis, zoals bij het woord preferendum. Juist daarom is het zo interessant om via een platform als Taalradar te onderzoeken hoe gewone sprekers de taal gebruiken. Deze pilotronde heeft duidelijk gemaakt dat crowdsourcing voor het Nederlands goed werkt.

Meer van het Instituut voor de Nederlandse Taal

plasles

Elke week een beschrijving van een nieuw Nederlands woord in de webrubriek Neologisme van de week

Neologisme van de week »

broodtekst

Antwoorden op vragen over woorden in de webrubriek Woordbaak.

Woordbaak »

oktember

Woorden of betekenissen die ooit in het Nederlands bestonden maar nu verdwenen zijn, in de webrubriek Terug in de taal.

Terug in de taal »

nieuwsbrief

Alles weten over het Nederlands? Schrijf je in voor de gratis digitale nieuwsbrief van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Nieuwsbrieven »